Đăng ký tham dự

Vui lòng đăng ký tham gia sự kiện trước ngày 7 tháng 7 năm 2023. Chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp Quý Khách hàng vào ngày 18 hoặc 19/07/2023 tại TP.HCM và ngày 21/07/2023 tại Hà Nội.

Ông/Bà vui lòng xác nhận ngày tham gia sự kiện*